Her under finn de tilskotsbrev som Musea i Sogn og Fjordane mottek frå Kulturdepartementet og frå Vestland fylkeskommune.

 

Tilskot 2020 frå Kulturdepartementet

Tilskot 2020 frå Vestland Fylkeskommune (ikkje motteke pr.19.12.19)