Årskort for våre museum har følgjande prisar:

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Årskort person kr. 300,-
Årskort familie kr. 350,-

Kortet gjeld ut kalenderåret

Nordfjord Folkemuseum

Årskort person kr 300,-
Årskort familie, kr 300,-

Kortet gjeld i eitt år frå kjøpsdato

Norsk Reiselivsmuseum

Årskort, person kr 200,-
Årskort familie kr 370,-

Kortet gjeld ut kalenderåret og gir gratis inngang til utstillingane og 20% rabatt på arrangements­billettar.

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Gjeld for  Kunstmuseet, Anders Svor Museum, Astruptunet, Eikaasgalleriet og Sogn Kunstsenter.

Årskort person kr. 250,-
Familie kr. 400,-. 

Kortet gjeld i eitt år frå kjøpsdato.