Arrangement på musea

Ynskjer du å bli kjend med historia og kunsten vår?
Delta på utstillingar, arrangement og aktivitetar for heile familien ved våre 12 unike besøksstader i fylket.

Følg oss på facebook for å sjå kva som skjer: @museaisognogfjordane