NYHENDE

Kunstverk: Magnhild Øen Nordahl: The Frisbee Perpective Foto: Maya Økland/ Vestlandsutstillingen

Musea i Sogn og Fjordane har kjøpt inn 41 kunstverk til samlinga ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum, med bakgrunn i tilleggstilskot frå Kulturdepartementet i høve koronapandemien.

I Museumsmeldinga som vart lagt fram 26.mars kom det fram at regjeringa foreslår eit særskilt løft for kystkulturen og bygningsarven ved musea. Som del av satsinga på kystkultur og bygningsarv vil Regjeringa prioritere investeringsmidlar til eit verne- og formidlingsbygg for Holvikejekta.

«Dette kom svært overraskande på oss. Men det er sjølvsagt utruleg gledeleg», seier administrerande direktør Kjartan Aa Berge.

I 2017 overtok Musea i Sogn og Fjordane og Nordfjord Folkemuseum ansvaret for ein søknad om Gloppen kommune hadde sendt til Kulturdepartementet om nytt formidlings- og vernebygg til Holvikejekta i 2016. Eit vilkår for statleg finaniseringstilskot er at det er ei tredeling mellom kommune, fylke og stat. Med den kommunale tredel på plass har Musea i Sogn og Fjordane stått svært sterkt i prosessen med å søke tilskot frå fylke og stat.
Tor Martin Leknes (39) er tilsett som avdelingsdirektør kunst hos Musea i Sogn og Fjordane. Leknes får det overordna ansvaret for kunstfeltet i Musea i Sogn og Fjordane. Han vil ha sin base på Sogn og Fjordane kunstmuseum i Førde.
Holvikejekta var bygd i 1881 i Krånafjøra på Sandane. Ho er den einaste opphavelege klinkebygde jekta som er bevart i Noreg. Ei jekt er ei brei, lita seglskute som har ei mast med råsegl og er utan fast dekk. Den har høg stamn og tverr akterende, ofte med eit rom med eit eller to glas. Storleiken på jektene har variert frå under 10 meter lengde til over 20 meter.